سیاست های کاری ما

1-  مرکز ضمن رعایت قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران و ارزشهای حاکم بر کشور ایران، به ویژه رعایت اصل انصاف و عدالت همگانی بدون در نظر داشتن تفاوتهای دینی، ملی و نژادی، تمام توان خود را در جهت تعالی آنها بکار می بندد.

2-  رعایت ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده جهانی، که اصل محوری آن همکاری بین المللی است.

3-  زبان فارسی بعنوان زبان رسمی مرکز، در تمامی برنامه ها و خدمات، مورد استفاده قرار می گیرد.

4-  کلیه کارکنان اعم از تیم مدیریتی ، کارشناسان و مشاوران و... دارای ملیت ایرانی بوده و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشند.

5-  اطلاعات مربوط به مشتریان ، شرکتها و سازمانهایی که به هر شکل ممکن در بانکهای اطلاعاتی مرکز ثبت شده باشند ، محرمانه و جزو اطلاعات تجاری شرکت محسوب گردیده و کلیه این اطلاعات در سرورهای داخلی شرکت یا دیتا سنترهای ایرانی نگهداری می گردند تا امکان سوء استفاده به هر طریق ممکن سلب گردد.

6-  مدیریت مرکز معتقد است، متخصصین IT ایرانی دارای قابلیتها و توان علمی فراوانی در حوزه تکنولوژی اطلاعات میباشند و از این رو در تلاش است تا با تمرکز نیروهای مجرب، ضمن کارآفرینی متناسب با شأن اجتماعی آنها، به صدور خدمات IT به کشورهای پیشرفته صنعتی نیز نائل آید.

7-  با توجه به انجام مراحل تصویب قانون کپی رایت در نهادهای مسئول، سیاست این مرکز نمایش فرهنگ احترام جامعه IT ایرانی به حقوق مادی و معنوی افراد و شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سراسر دنیا و به عمل رساندن پتانسیل های موجود در جامعه IT ایران می باشد.

8-  یکی از مهم ترین اهداف بلند مدت ما، انتقال دانش فنی و تکنولوژی از کشورهای صاحب نام به ایران، در جهت عدم تکرار تجربه دیگران و به اشتراک گذاشتن این دانش با مراکز دانشگاهی، آموزشی و متخصصین، با هدف تکمیل و بهینه سازی آن و بومی سازی این دانش در جهت منافع ملی میباشد.

9-  توزیع عادلانه دانش فنی در سطح کشور از طریق ایجاد نمایندگی های استانی و کارآفرینی جهت متخصصین بومی هر استان.

10- متأسفانه به علت مسائل غیر علمی و تجاری، تحریم هایی در حوزه IT بر ضد کشور جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، این مرکز یکی از مهم ترین سیاستهای خود را نمایش اقتدار ایران در حوزه IT میداند و سیاستهایی را در دستور کار خود قرار می دهد تا ناکارآمدی تحریم ها و قطعنامه های سیاسی، بر عزم راسخ ملت ایران در پیشرفت را، ضمن رعایت قوانین بین المللی مشخص نماید.

11-  این مرکز به هیچ گروه و حزب سیاسی، نهادهای دولتی و ... وابسته نمی باشد و فقط تحت مدیریت شرکت فناوری اطلاعات آرد سیستم ویرا فعالیت می نماید.

12-  سیاستگذاریهای مرکز، از طریق اتاق فکر تیم مدیریتی شرکت، اتخاذ گردیده و این سیاستها بر اساس منافع ملی ، انتفاع خصوصی و رعایت قوانین جاری کشور می باشد.