سیاست های کاری ما

1-  مرکز ضمن رعایت قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران و ارزشهای حاکم بر کشور ایران، به ویژه رعایت اصل انصاف و عدالت همگانی بدون در نظر داشتن تفاوتهای دینی، ملی و نژادی، تمام توان خود را در جهت تعالی آنها بکار می بندد.

2-  رعایت ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده جهانی، که اصل محوری آن همکاری بین المللی است.

3-  زبان فارسی بعنوان زبان رسمی مرکز ارتباطات هوشمند در تمامی برنامه ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.

4-  کلیه کارکنان اعم از تیم مدیریتی ، کارشناسان و مشاوران و... دارای ملیت ایرانی بوده و ملتزم به قانون اساسی کشور می باشند.

5-  اطلاعات مربوط به مشتریان ، شرکتها و سازمانهایی که به هر شکل ممکن در بانکهای اطلاعاتی مرکز ثبت شده باشند ، محرمانه و جزو اطلاعات تجاری شرکت محسوب گردیده و کلیه این اطلاعات در سرورهای داخلی شرکت یا دیتا سنترهای ایرانی نگهداری می گردند تا امکان سوء استفاده به هر طریق ممکن سلب گردد.

6-  تیم مدیریت مرکز معتقد است ، متخصصین IT ایرانی دارای قابلیتها و توان علمی فراوانی در حوزه تکنولوژی اطلاعات می باشند و از این رو در تلاش است تا با تمرکز نیروهای مجرب ضمن کارآفرینی متناسب با شأن اجتماعی آنها به صدور خدمات IT به کشورهای پیشرفته صنعتی نیز نائل آید.

7-  با توجه به انجام مراحل تصویب قانون کپی رایت در نهادهای مسئول، سیاست این مرکز نمایش فرهنگ احترام جامعه IT ایرانی به حقوق مادی و معنوی افراد و شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سراسر دنیا وبه عمل رساندن پتانسیل های موجود در جامعه IT ایران می باشد.

8-  یکی از مهم ترین اهداف بلند مدت تیم مدیریتی ، انتقال دانش فنی و تکنولوژکی از کشورهای صاحب نام به ایران در جهت عدم تکرار تجربه دیگران و به اشتراک گذاشتن این دانش با مراکز دانشگاهی، آموزشی و متخصصین، با هدف تکمیل و بهینه سازی آن و بومی سازی این دانش در جهت منافع ملی.

9-  توزیع عادلانه دانش فنی در سطح کشور از طریق ایجاد نمایندگی های استانی و کارآفرینی جهت متخصصین بومی هر استان.

10- متأسفانه به علت مسائل غیر علمی و تجاری تحریم هایی در حوزه IT بر ضد کشور جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، این مرکز یکی از مهم ترین سیاستهای خود را نمایش اقتدار ایران در حوزه IT به جهانیان می داند و سیاستهایی را در دستور کار خود قرار می دهد تا ناکارآمدی تحریم ها و قطعنامه های سیاسی بر عزم راسخ ملت ایران در پیشرفت را، ضمن رعایت قوانین بین المللی مشخص نماید.

11-  این مرکز به هیچ گروه و حزب سیاسی، نهادهای دولتی و ... وابسته نمی باشد و فقط تحت مدیریت شرکت فناوری اطلاعات آرد سیستم ویرا فعالیت می نماید.

12-  سیاستگذاریهای مرکز، از طریق اتاق فکر تیم مدیریتی شرکت، اتخاذ گردیده و این سیاستها بر اساس منافع ملی ، انتفاع خصوصی و رعایت قوانین جاری کشور می باشد.